Medisch Getuigschrift

Het Medisch Getuidschrift seizoen 2018-2019 moet door een arts ingevuld en ondertekend zijn op datum van de eerste match (geldt ook voor vrienden- / oefenmatchen!)

Aangifteformulier Verzekering

Het formulier dat ingevuld moet worden bij een ongeval met lichamelijk letsel. De speler drukt het af, laat het invullen door de arts en stopt het dan in de brievenbus van GSGA.

Logo GSGA

Het logo van GSG Aarschot