Aanmelden met elektronische identiteitskaart

Basketbal.Vlaanderen voorziet vanaf nu de mogelijkheid om digitaal aan te sluiten in plaats van de papieren aansluitingsformulieren.

GSGA wil graag mee evolueren naar deze digitale mogelijkheid

Voor een ONLINE registratie is een e-ID (identiteitskaart, kids ID of verblijfsvergunning) en een elektronische kaartlezer noodzakelijk.

Hebt u geen kaartlezer of kids-ID ? Geen nood : u kan nog steeds een papieren aansluitingsformulier aan de coach vragen, u bezorgt ons dit formulier ingevuld terug en wij doen de rest.

Werkwijze

  1. Installeer de nodige software om uw elektronische kaartlezer te gebruiken – indien je de kaartlezer reeds gebruikt voor andere online toepassingen (bv belastingsaangifte, …), kan je deze stap overslaan.
  2. Open uw webbrowser – Surf naar HTTPS://VBLBEID.WISSEQ.EU en volg de instructies die op het scherm verschijnen.

Voordelen

  1. Correcte gegevens – Door gebruik te maken van je e-ID beschikken we 100% zeker over de correcte gegevens. Schrijffouten, foutieve geboortedatum, … worden hiermee vermeden.
  2. Geen identiteitskaart meer nodig op de wedstrijden – Als jouw identiteitskaart correct is ingelezen en gekoppeld aan de database van Basketbal.Vlaanderen, dan heb je jouw identiteitskaart niet meer nodig om je identiteit te bewijzen voor elke wedstrijd. De lidkaart telt dan immers als geldig document.